Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

   


Відділ формування НАФ і діловодства

начальник відділу

Бабіна Наталія Вікторівна

тел. 285-53-43

 • організовує роботу, пов’язану з проведенням експертизи цінності документів політичних партій і громадських об’єднань, внесенням їх до складу Національного архівного фонду або вилученням з нього;
 • координує діяльність політичних партій і громадських об’єднань України з питань архівної справи і діловодства;
 • здійснює діяльність щодо методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб політичних партій і громадських об’єднань;
 • веде роботу з власниками документів особового походження, або уповноваженими ними установами чи особами, щодо передання цих документів на договірних засадах на зберігання до архіву.

Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

начальник відділу

Іщук Анжела Володимирівна

тел. 284-95-32

 • забезпечує створення і дотримання оптимальних умов та режимів зберігання документів;
 • здійснює комплекс робіт щодо контролю за наявністю, рухом та фізичним станом документів, а також створення страхового фонду на документи;
 • вживає заходів щодо раціонального розміщення документів у сховищах, забезпечення цілісності документальних комплексів і запобігання втратам документів;
 • здійснює державний облік документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві.

Відділ реставрації документів

завідувач відділу

Котик Тетяна Олександрівна

тел. 285-75-64

 • забезпечує фізичну збереженість документів, відновлення їх експлуатаційних властивостей та зовнішнього вигляду;
 • виконує комплекс реставраційно-ремонтних та палітурних робіт;
 • виготовляє вторинне упакування для документів та одиниць зберігання страхового фонду на документи;
 • надає консультації щодо збереження матеріальних носіїв архівних документів;
 • бере участь у підготовці виставкових експозицій та оформленні матеріалів для інформаційних заходів архіву.

Відділ використання інформації документів

в.о. начальника відділу

Журжа Ірина Валеріївна

тел. 285-73-05

 • вживає заходів щодо популяризації ретроспективної інформації документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві;
 • забезпечує видачу архівних довідок, копій документів, а також впровадження інших способів використання відомостей, що містяться в архівних документах, для захисту законних прав та інтересів громадян;
 • надає користувачам документи та довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державним органами та іншими користувачами;
 • організовує виставки документів, підготовку документальних видань, статей і добірок документів у наукових виданнях та ЗМІ, бере участь у радіо- і телепередачах, зйомках документальних фільмів, проводить оглядові та тематичні екскурсії з використанням архівних документів.

Сектор інформаційних технологій

завідувач сектору

Геращенко Світлана Леонідівна

тел. 285-73-25

 • здійснює впровадження інформаційних технологій в архіві;
 • забезпечує функціонування інформаційної системи архіву, як сукупності технічних, програмних та комунікаційних засобів, що забезпечують опрацювання, збереження та використання архівних документів;
 • координує роботу структурних підрозділів з питань автоматизації робочих місць в архіві.

Сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку

завідувач сектору –

головний бухгалтер

Яценко Наталія Миколаївна

тел. 285-50-69

 • забезпечує ефективне і раціональне використання бюджетних асигнувань та матеріальних ресурсів;
 • здійснює бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності архіву та складення звітності;
 • забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • забезпечує необхідною фінансовою документацією і грошовими ресурсами планові заходи та роботи, що здійснюються архівом.

Сектор управління персоналом, організаційного забезпечення та діловодства

завідувач сектору

Башкірова Вікторія Віталіївна

тел. 286-05-07

 • бере участь у реалізації державної політики з питань управління персоналом;
 • вживає заходів щодо розвитку персоналу, підвищення рівня професійної компетентності працівників архіву;
 • забезпечує документальне оформлення трудових відносин, вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення

завідувач відділу

Кукла Володимир Мечиславович

тел. 285-50-69

 • здійснює матеріально-технічного та господарського забезпечення діяльності архіву;
 • забезпечує заходи щодо утримання в належному санітарно-гігієнічному та протипожежному стані приміщень архіву та прилеглої території;
 • проводить обстеження будівлі, приміщень та комунікаційних систем архіву з метою визначення їх технічного стану та необхідності ремонту;
 • організовує ремонтні роботи і обслуговування устаткування та обладнання архіву.