Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

  Eng    


В архіві зберігаються документи за період:

з початку ХХ ст. до сьогодення


Основний масив документів архіву зосереджено у фонді Центрального комітету Комуністичної партії України. У ньому відклалися стенограми з’їздів і конференцій, документи вищого партійного керівництва – Політбюро, Оргбюро, Секретаріату за період з 1918 р. по 1991 р. Представлено матеріали відділів апарату ЦК Компартії України, інформаційні документи обкомів партії, надіслані до ЦК КП України. Вони дають повне уявлення про формування партійно-державної системи, розкривають механізм її дії, характеризують політичне, економічне, культурне життя республіки в радянську добу (1918-1991 рр.).

В архіві зберігаються фонди редакцій партійних газет і журналів, науково-дослідних установ та навчальних закладів Компартії України.

У фонді ЦК ЛКСМ України (1919-1990 рр.) представлені протоколи з’їздів, конференцій, пленумів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ; документи відділів ЦК ЛКСМУ, обласних організацій, комсомольського підпілля (1941-1945 рр.), республіканської комсомольської школи при ЦК ЛКСМУ; матеріали редакцій комсомольських газет і журналів.

Події часів Української революції 1917-1920 рр. відтворені у фондах українських політичних партій: Української соціал-демократичної робітничої партії (незалежних), Української партії лівих соціалістів-революціонерів (борбистів), Української партії соціалістів-федералістів, Української комуністичної партії (боротьбистів), Української соціал-демократичної робітничої партії, Компартії Східної Галичини, Комуністичної партії Західної України, місцевих комітетів Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) та ін.

У фондах єврейських політичних партій і організацій представлені Бунд, Комфарбанд, Єврейська соціал-демократична партія “Поалей-Ціон” та Єврейська комуністична партія “Поалей-Ціон”, Єврейська робітнича партія соціалістів-територіалістів, Об’єднана єврейська соціалістична робітнича партія, сіоністські організації, місцеві комітети цих партій, молодіжні організації.


У фондах архіву представлено найповніший документальний комплекс радянського партизанського руху  в  Україні  періоду Другої світової війни (документи Українського штабу партизанського руху, понад 70 партизанських з’єднань, серед яких – з’єднання під командуванням С. Ковпака, О. Федорова, М. Наумова, О. Сабурова, та інших партизанських загонів, у тому числі й тих, що діяли в Чехословаччині, Польщі, інших країнах Центральної і Південно-Східної Європи).


В архіві зберігаються документи і матеріали Музею визвольної боротьби українського народу в Празі про діяльність громадських об’єднань і діячів української еміграції у 20-40-і роки ХХ ст. Документальний комплекс музею репрезентований матеріалами Української академічної громади, Центрального емігрантського союзу українських студентів, Українського національного союзу, Українського історико-філологічного товариства, товариств колишніх вояків УНР, Спілки українських пластунів, Спілки українських лікарів та інших організацій. До комплексу входить листування багатьох представників української еліти: В. Винниченка, С. Петлюри, Є. Петрушевича, С. Смаль-Стоцького, О. Кандиби (Ольжича), В. Петріва, А. Лівицького, родини Антоновичів та ін.


В архіві зберігаються кримінальні справи громадян, репресованих органами ДПУ-НКВС-КДБ у 1920-1950-ті роки по м. Києву та Київській області, що надійшли від Служби безпеки України. Серед них – матеріали стосовно видатних діячів науки, літератури, мистецтва: академіків А. Кримського, Є. Тимченка, О. Гольдмана, О. Грушевського; письменників Остапа Вишні (П. Губенка), С. Пилипенка, Л. Старицької-Черняхівської; художника М. Івасюка; священнослужителів – митрополитів Української автокефальної церкви В. Липківського, В. Єрмакова та ін.

Архів зберігає фонди особового походження Д. Коротченка, С. Ковпака, Ф. Сергєєва (Артема), Г. Петровського, О. Федорова, П. Шелеста; колекції документів з історії Компартії України; листівок періоду німецько-радянської війни 1941-1945 рр.; фонди комісій з історії різних періодів УРСР.


Сьогодні в архіві формується новий документальний масив – фонди сучасних політичних партій і громадських об’єднань. Прийнято на зберігання документи:

 • Народного Руху України;
 • Української республіканської партії;
 • Ліберальної партії України;
 • Демократичної партії України;
 • Республіканської християнської партії України;
 • Соціалістичної партії України;
 • Партії “Реформи і порядок”;
 • Української республіканської партії “Собор”;
 • Національної ради жінок України;
 • Народно-демократичного об’єднання “Нова Україна”;
 • Всеукраїнського об’єднання лівих “Справедливість”.

Основний склад матеріалів – протоколи установчих з’їздів, програмні документи (статути, програми, виборчі платформи), матеріали з’їздів та конференцій, протоколи засідань центральних органів, документи обласних, районних і міських організацій, агітаційні передвиборчі матеріали, інформаційні бюлетені пресових служб, друковані видання тощо.