Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

2021 рік

Бажан О.В. Руслан Якович Пиріг: уроки архівного менеджменту і людяності // Архіви України – 2021. – № 2 – С. 199-204.2020 рік

Центральний державний архів громадських об’єднань України // Вісник Державного архіву Хмельницької області “Подільська старовина”. Спецвипуск: “Архівні установи України”. – 2020. – № 1(5). – С. 9-11.


Бажан О.В. Діяльність Центрального державного архіву громадських об’єднань України з популяризації документів Національного архівного фонду стосовно Голодомору 1932-1933 років // Винищення голодом. Пам’ять нації: збірник наукових статей та доповідей учасників круглого столу до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні / Київська обласна державна адміністрація. Державний архів Київської області. Архівний простір. Праці Державного архіву Київської області. Випуск ІІ. – К.: Логос. – С. 36-44.Тихомиров В.О. Мученицький вінець єпископа Старобільського Павла (Кратирова) та кримінальна справа НКВС щодо церковної опозиції // Церква мучеників: гоніння на віру та Церкву у ХХ столітті: матеріали Міжнародної наукової конференції (К., 6-7 лютого 2020 р.). – 2020. – Стор. 461-464.


2019 рік

Власенко С.І. Участь радянських партизанських формувань у Київській наступальній операції 1943 року та пам’ятні місця подій у сучасному науковому дискурсі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 5 квітня 2019 р.). – К., 2019. – С. 221-230.


Вербовий О.В.,  Власенко С.І.   Національний   склад   Сумського   партизанського   з’єднання   –   1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака // Гілея: Науковий вісник. – Випуск 148 (№ 9). – Ч. 1. Історичні науки. – К., 2019. – С. 10-16.


Власенко С.І. Крим у документах Центрального державного архіву громадських об’єднань України // Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України: Збірник статей і матеріалів круглого столу. м. Київ, 15 лютого 2019 р. – К., 2019. – С. 32-67.


Вербовий О.В., Власенко С.І. Фонд 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С.А. Ковпака (Сумське партизанське з’єднання) як комплекс джерел з історії партизанського руху опору в роки Другої світової війни // Архіви України. – 2019. – № 2. – С. 128-135.


Бажан О.В. Круглий стіл “Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України” // Архіви України. – 2019. – № 1. – С. 203-209.


Власенко С.І. Діяльність Комісії з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР щодо формування партизанських фондів (1946-1950 рр.) // Архіви України. – 2019. – № 1. – С. 102-119.


Сидоренко А.О. Співпраця М. Омеляновича-Павленка з українською еміграцією правого спектру в міжвоєнний період // Етнічна історія народів Європи. – 2019. – № 57. – С. 118-121.


Сидоренко А.О. Діяльність генерал-поручика М. Омеляновича-Павленка щодо консолідації українських державницьких сил у період міжвоєнної еміграції // Шевченківська весна – 2019: історія. Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2019. – С. 263-266.


2018 рік

Батрак Л.В. Документи про голод в Україні 1921-1923 років (із колекції “Український музей в Празі” ЦДАГО України) // Архіви України. – 2018. – № 5-6. – С. 135-154.


Гречко М.В. “Такой образчик хлеба я оставил моим детям … на назидание” (унікальна знахідка – хліб часів Голодомору 1932-1933 років у документах ЦДАГО України) // Архіви України. – 2018. – № 5-6. – С. 46-55.


Власенко С.І. Документи представництва Західноукраїнської Народної Республіки у Франції 1919-1923 рр. (з колекції Центрального державного архіву громадських об’єднань України) // Краєзнавство. – 2018. – № 3. – С. 66-80.


Кагальна М.В. Становище українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини, Німеччини та Туреччини (за документами ЦДАГО України) // Славістична збірка. Вип. IV: До 100-річчя Української революції (1917-1923 рр.) / Ред.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – К., 2018. – С. 105-112.


Горєва В.В. Особливості формування НАФ документами спортивних громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України) // Архіви України. – 2018. – № 4. – С. 72-82.


Журжа І.В. Історія архівної справи у документах ЦДАГО України // Архіви України. – 2018. – № 2-3. – С. 176-192.


2017 рік

Бажан О.В. Український історик-архівіст Анатолій Кентій (до 80-річчя від дня народження) // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 196-203.


Власенко С.І., Лисенко О.Є. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А.В. Кентія // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 204-215.


Журжа І.В. Листи громадян до органів влади як джерело дослідження голоду 1946-1947 років (за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України) // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 242-257.


2016 рік

Власенко С.І. Документи Центрального державного архіву громадських об’єднань України з історії розвитку м. Києва як столиці Української РСР (1934-1941) // Від України до УРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва. м. Київ, 12 грудня 2014 р. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – С. 169-178.


Ващук Л.В. Документи про О.Я. Шульгина у фондах ЦДАГО України: види, хронологія, інформаційне наповнення // Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці / Збірник наукових праць та документів: Наукове видання. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2016. – С. 167-177.


Журжа І.В. Виставка документів центральних архівних установ України “Чорнобиль: трагедія, відображена в документах” (25 квітня 2016 року, м. Київ) // Архіви України. – 2016. – № 2. – С. 187-195.


2015 рік


Антоненко В.В. Документи ЦДАГО України про діяльність українських громадських організацій в еміграції (за матеріалами “Колекції документів “Український музей у Празі”) // Архіви України. – 2015. – № 5-6. – С. 109-120.


Власенко С.І. До 70-річчя заснування Організації Об’єднаних Націй (виставка документів Національного архівного фонду, 23 жовтня 2015 року, м. Київ) // Архіви України. – 2015. – № 5-6. – С. 287-296.


Батрак Л.В. Документи про П.Т. Тронька у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України // Краєзнавство. – 2015. – № 3-4. – С. 14-18.


Власенко С.І. Радянський партизанський рух опору на території України в роки Другої світової війни: джерелознавчий аспект // “Друга світова війна: події, факти, версії”: матеріали Всеукр. наук. конф. [м. Переяслав-Хмельницький, 24 квітня 2015 р. / Упорядник: Т. Ю. Нагайко.] – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 59-65.


Іщук А. Історик-архівіст А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки діяльності // Студії з архівної справи та документознавства. – Том 22-23. – К., 2015. – С. 164-169.


Гаранін О., Бабіна Н. Історія Спілки архівістів України за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України (1990-2001) // Студії з архівної справи та документознавства. – Том 22-23. – К., 2015. – С. 101-108.


Власенко С.І. Радянський партизанський рух опору в період звільнення території України та країн Центральної і Південно-Східної Європи (1943-1945 рр.) // Архіви України. – 2015. – №3. – С. 69-79.


Антоненко В.В. “Україна: шлях до Перемоги” (виставка документів Національного архівного фонду) // Архіви України. – 2015. – №3. – С. 229-235.


Власенко С.І. Органи влади на території військової зони України в період нацистської окупації: організація, підбір кадрів, функціонування (1941-1943 рр.) // Сіверянський літопис. – 2015. – № 2. – С. 60-69.2014 рікВласенко С.И. Документы бывших репрессивных органов УССР в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины: поступление, обеспечение сохранности, использование // The Documentation of Communist Security Authorities. Materials of the International Conference Warsaw, 4-5 October 2012. – Warszawa, 2014. – Р. 193-206.


Власенко С.І. Документи ЦДАГО України з історії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка періоду Другої світової війни // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 92-102.


Кагальна М.В. Битва за Україну (до 70-річчя звільнення України від нацистських загарбників) // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 243-246.


Ващук Л.В. Виставка документів Національного архівного фонду “Майдан. Простір гідності, свободи і єднання” (до 10-ї річниці Помаранчевої революції та річниці Революції гідності) // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 247-251.


Власенко С.І. Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під командуванням С.А. Ковпака: огляд документів фонду ЦДАГО України // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 163-173.


Власенко С.І. Документи про О.П. Довженка періоду Великої Вітчизняної війни у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України // Сіверянський літопис: Всеукраїнський науковий журнал. – 2014. – №5. – С. 103-114.


Власенко С.І. Документи ЦДАГО України про діяльність Представництва УШПР при Військовій раді 2-го Українського фронту на завершальному етапі визволення України (січень-вересень 1944 р.) // Боротьба за Україну в 1943-1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Збірник наукових праць. – К., 2014. – С. 9-14.


Бичек С.М. Документи з історії Української Гельсінської Спілки у фондах ЦДАГО України // Архіви України. – 2014. – №№ 4-5. – С. 152-166.


Бажан О.В. Видача архівних довідок: досвід роботи Архіву Президента Республіки Казахстан // Архіви України. – 2014. – №№ 4-5. – С. 274-280.


Антоненко В.В. Виставка документів Національного архівного фонду “Перемога силою духу” // Архіви України. – 2014. – №№ 4-5. – С. 318-123.


Власенко С. І. Документи про діяльність партизанського з’єднання Закарпатської України під командуванням О. В. Тканка // Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної заочної конференції. 5-6 червня 2014 р., м. Ужгород. – К., 2014. – С. 340-343.


Власенко С. І. Степовий рейд з’єднання Українських кавалерійських партизанських загонів (за документами ЦДАГО України) // Сумський історико-архівний журнал. – 2014. – № ХХІІ. – С. 79-88.

Антоненко В.В., Батрак Л.В. Документи про Т. Г. Шевченка у фондах ЦДАГО України // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 37-51.


Власенко С. І. Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села (1941-1944 рр.) // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 128-141.


Легкоступ М. М. Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об’єднань України: досвід, стан, проблеми // Архіви України. – 2014. – №1. – С. 23-30.


Власенко С. І. Документальні свідчення про С.В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни // Архіви України. – 2014. – №1. – С. 112-120.


2013 рікВласенко С.І. “Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941-1944 рр.: огляд документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України” // Пам’ятки: археографічний щорічник. – Том 14. – К., 2013. – С. 31-41.


Кентій А.В. Шухевич Роман Осипович // Енциклопедія історії України. – Т. 10 tadalafil prices. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2013. – С. 674-675.


Кентій А.В. Центральний штаб партизанського руху // Енциклопедія історії України. – Т. 10. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2013. – С. 469-470.


Власенко С.И. Документи про участь радянських партизанів у битві за Дніпро та визволення Києва восени 1943 р. (за фондом Українського штабу партизанського руху ЦДАГО України) // Битва за Дніпро. До 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників: Збірник наукових праць / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 31 жовтня 2013 р. – 2013. – С. 95-104.


Власенко С.И. Эвакуация сельского хозяйства Украины в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по документам ЦГАООУ) // История. Память. Люди: Материалы VІ международной научно-практической конференции. 18 октября 2012, Алматы. – Алматы, 2013. – С. 105-115.


Антоненко В.В. Презентація спільної українсько-російсько-білоруської виставки архівних документів // Архіви України. – 2013. – № 5. – С. 221-225.


Власенко С.І. Степовий рейд з’єднання партизанських загонів під командуванням М.І. Наумова (огляд документів ЦДАГО України) // Архіви України. – 2013. – № 5. – С. 103-121.


Бичек С.М. Життя і діяльність українського громадського діяча Зенона Кузелі (до 130-ї річниці від дня народження) // Студії з архівної справи та документознавства. – Том 20. – К., 2012. – 333 с. – С. 63-67.


Коломієць Н.В. Історія Республіканської Християнської партії за документами фондів ЦДАГО України (до 15-ї річниці створення партії) // Пам’ятки: археограф. Щорічник. – Том 13. – К., 2012. – 280 с. – С. 61-68.


Kagalna M.V.The study of Soviet everyday life as a direction of cooperation of the Сentral State Archives of Public Organizations of Ukraine with scientific and educational institutions // Atlanti. – 2013. – Vol. 23. – № 1. – P. 169-175.


Кагальна М.В. Матеріальне забезпечення селянства УРСР у період хрущовської “відлиги” крізь призму повсякдення (1953-1964 рр.) // Архіви України. – 2013. – № 2. – С. 70-78.


2012 рікВєдєнєєв Д.В., Лозицький В. С. “Українські націоналістичні організації в роки Другої світової війни: Документи: у 2 т. – т. 1: 1939-1943 / За редакцією А.М. Артізова. – Москва: РОССПЕН, 2012. – 878 с.; т. 2: 1944-1945 / За ред. А.М. Артізова. – Москва: РОССПЕН, 2012. – 1167 с. // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 215-221.


Власенко С. І. Участь українських архівістів у ХІІ Міжнародній науковій конференції архівів країн Центральної та Східної Європи із циклу “Сolloquia Jerzy Skowronek dedicatа” // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 192-198.


Кравченко О. О. Життя та діяльність партизанського командира М. І. Шукаєва (за документами ЦДАГО України) // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 103-114.


Паланичка К. М. Виставка документів Національного архівного фонду до 125-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича Ковпака // Архіви України. – 2012. – № 4. – С. 203-210.


Лозицький В. С. Об основных путях развития Центрального государственного архива общественных объединений Украины // Ақпаратты-әдістемелік бюллетень. – 2012. – № 1. – С. 59-61.


2011 рікЛозицький В. С. Стан і проблеми забезпечення бойової діяльності українських партизанів (1941-1944 рр.) // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2011. – С. 518-533.
Власенко С. І. Проведення аграрної реформи нацистською окупаційною владою як засіб впливу на українське селянство (1941-1944 рр.) // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2011. – С. 343-349.
Кентій А., Лозицький В. Боротьба в тилу нацистських окупантів в Україні: радянські партизани у 1941-1944 рр. // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси: у 2-х книгах. – Кн. 1. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 512-541.


Лозицький В. С. До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) // Український історичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 152-171.


Власенко С. І. Знахідка у фондах ЦДАГО України: Хрещатик у роки нацистської окупації // Архіви України. – 2011. – №. 6. – С. 174-178.


Лозицький В. С. Політбюро ЦК КПУ // Енциклопедія історії України: У 10-ти томах / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 2011. – Т. 8: Па – Прик. – 2011. – С. 332-335.


Кентій А. В. Партизанський рух в Україні в роки Другої світової війни // Енциклопедія історії України: У 10-ти томах / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 2011. – Т. 8: Па – Прик. – 2011. – С. 70-75.


Легкоступ М. М. Скарбниця суспільно-політичної історії України. До 20-ї річниці створення ЦДАГО України // Архіви України. – 2011. – №. 5. – С. 82-87.


Власенко С. І. Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України) // Архіви України. – 2011. – №. 5. – С. 165-168.


Бичек С. М. Кроки до незалежності України (за документами ЦДАГО України) // Архіви України. – 2011. – №. 4. – С. 11-21.


Кагальна М. В. “Ми будемо йти дорогою для щастя, для всіх, які живуть на землі українській...” (Прес-конференція Голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука по закінченні візиту у Львівську область. 5 березня 1991 р.) // Архіви України. – 2011. – №. 4. – С. 22-30.


Лозицький В. С. Легендарний за життя (до 110-ї річниці від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Олексія Федорова) // Архіви України. – 2011. – №. 2-3. – С. 167-175.


Іщенко А. М. Західна Україна у документах з’їздів та пленумів ЦК КП(б)У: 1946-1953 рр. // Архіви України. – 2011. – №. 2-3. – С. 108-122.


Власенко С. І. Аграрна політика німецької окупаційної влади на території Сумської та Чернігівської областей (1941-1943 рр.) // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Випуск 4. – Київ-Глухів, 2011. – С. 406-410.


Власенко С. І. Система управління сільським господарством Луганщини в період нацистської окупації (1942-1943 рр.) // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. 25 травня 2011 р., м. Дніпропетровськ. – К., 2011. – С. 424-428.


Кентій А. В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 202-222.


2010 рік

Батрак Л. В. Автобіографія Івана Багряного (з фондів ЦДАГО України)// Архіви України. – 2010. – №. 5. – С. 143-149.


Лозицький В. С. Архіви не повинні припадати пилом // Комуніст України. – 2010. – № 4. – С. 88-90.


Власенко С. І. Нацистський апарат управління сільським господарством військової зони України (1941-1943 рр.) // Архіви України. – 2010. – №. 2. – С. 99-114.


2009 рік


Лозицкий В. С. Советские партизаны Украины 1941-1944 гг.: взгляд из ХХІ столетия // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941-1944 годах: материалы Международной науч.-практ. конф. (Минск, 25-26 июня 2009 г.). – Минск: Беларус. наука, 2009. – 494 с. – С. 96-103.


Поділо І. В. Культурна спадщина України в контексті формування Національного архівного фонду // “Інтелігенція і влада”. Матеріали п’ятої Всеукраїнської наукової конференції (24-25 грудня 2009 р., м. Одеса). – Част. 2. – Одеса, “Астропринт”. – 2009. – С. 143-145.


Кентій А. В. Кук Василь Степанович // Енциклопедія історії України. – Т. 5 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2008. – С. 456-458.


Лозицький В. С. З історії Центрального державного архіву громадських об’єднань України (до 80-річчя створення Єдиного партійного архіву) // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 129-140.


Власенко С. І. Становище аграрного сектору економіки військової зони України впродовж 1941/42 господарського року // Сумський історико-архівний журнал. – № VІ-VІІ. – 2009. – С. 171-178.


Лозицький В. С. “Провісники свободи, державності і демократії”: документи Народного Руху України у фондах ЦДАГО України // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 119-132.


Кентій А. В. Доля племінниці Степана Бандери (огляд архівно-слідчої справи Л. Возняк-Лемик) // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 109-118.


Власенко С. І. Наслідки німецької окупації для сільського господарства військової зони України (за документами державних архівів України) // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 98-108.


Лозицький В. С. Науково-видавнича діяльність Центрального державного архіву громадських об’єднань України: стан, проблеми, перспективи // Архіви України. – 2009. – № 3-4. – С. 103-110.


Лозицький В. С. Наукова та організаційна діяльність Бориса Іваненка в ЦДАГО України (1996-2000) // Архіви України. – 2009. – № 1-2. – С. 194-196.


Поділо І. В. Культурна спадщина України в контексті формування Національного архівного фонду // “Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні” (до 20-річчя Народного Руху України за перебудову). ХХІІ Харківські політологічні читання (матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції). – Харків, 2009. – С. 21-23.


2008 рік


Лозицький В. С., Кентій А. В. Війна без пощади і милосердя // Військо України. – 2008. – № 5. – С. 18-21.


Лозицький В. С. Деякі питання публікації документів ЦДАГО України з проблематики Голодомору 1932-1933 рр. // Архіви України. – 2008. – № 3-4. – С. 41-45.


Кентій А. В. До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО України про долю групи учасників рейду) // Архіви України. – 2008. – № 3-4. – С. 124-134.


Власенко С. І. Ставлення сільського населення України до німецької окупаційної влади (1941-1944 рр.) // Соціальна історія. – Вип. ІІІ. – 2008. – С. 84-91.


Кентій А. В. До 60-річчя історика-архівіста В. С. Лозицького // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 209-210.


Власенко С. І. Складний шлях до утворення СРСР (за фондами ЦДАГО України) // Історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 104-109.


2007 рік

Власенко С. І. Використання трудових ресурсів українського села в роки німецько-нацистської окупації на території військової зони України (1941-1943 рр.) // Соціальна історія. – Випуск 1. – 2007. – C. 52-59.


Власенко С. І. Радянська історіографія аграрного політики Німеччини на окупованій території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Випуск 91-93. – 2007. – С. 133-135.


2006 рік


Кентій А., Гогун О. 1941: Зруйнований Київ як частина тактики спаленої землі. Нові документи // Визвольний шлях. – Кн. 3. – Березень 2006. – С. 88-91.